Ürunler

Semra Kimya ürün grupları

Selüloz eteri

PVA

Nişasta

Priz Geciktiriciler

Priz hızlandırıcılar

Toz polimerler

Sıvı polimerler

Sitren Akrilik kopolimer

Ligno sülfonat

Silis dumanı

Hava sürkleyici

Köpük kesici

Dispersant

Titan dioksit

Küf önleyici

Toz pigment